Podatki 2018 - szkolenia

Podatki 2018

Rok 2018 jest kolejnym rokiem w którym ustawodawca wprowadza nowe przepisy dotyczące rozliczania podatku VAT oraz CIT i PIT.


Począwszy od 1 stycznia 2018 r. wszedł w życie szereg zmian przepisów, których podstawowym celem jest uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie podatków dochodowych, jak również zwiększenie wpływów budżetowych z tytułu podatków dochodowych.
Zmiany te w znaczący sposób zmodyfikują sposób rozliczania podatków CIT i PIT u większości podatników.
Wśród znowelizowanych przepisów szczególny akcent zostanie położony na wprowadzenia dwóch źródeł przychodu do podatku CIT, wprowadzenia rewolucyjnych zasad zaliczania odsetek do kosztów podatkowych, wprowadzenia limitu w zakresie kosztów uzyskania przychodów w zakresie usług i wartości niematerialnych, modyfikacji możliwości stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w PIT, regulacji w zakresie finansowania dłużnego, odrębnego opodatkowania przychodów z zysków kapitałowych, zasad rozliczania amortyzacji, czy też podatku od nieruchomości wykorzystywanych do celów komercyjnych.
Jednocześnie począwszy od 1 lipca 2018 r. zaplanowano rewolucyjną zmianę w przedmiocie rozliczania VAT, którą jest mechanizm podzielonej płatności, popularnie zwany „split payment.” Co prawda, mechanizm podzielonej płatności nie posiada charakteru obligatoryjnego, lecz ze względu na jego specyficzną konstrukcję stanie się najczęstszym sposobem regulowania należności na rzecz kontrahentów.
Nasze szkolenia mają na celu przedstawienie kluczowych zagadnień związanych z rozliczaniem podatków VAT, CIT, PIT ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2017 r. i 2018 r. i ich wypływu na rozliczenia podatkowe w Państwa firmie.
Niniejsze szkolenia będą uwzględniały najnowsze stanowiska Ministerstwa Finansów, interpretacje indywidualne wydawane przez Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej oraz orzecznictwo sądowe, w tym najnowsze wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.Opinie
Menu główne
Zobacz także
Kontakt

Akademia MDDP
Budynek Atrium Tower
00-854 Warszawa
Al. Jana Pawła II 25 
Tel. (022) 208 28 26
Fax. (022) 211 20 90
biuro@akademiamddp.pl
www.akademiamddp.pl

Partnerzy